เรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น 750 ชั่วโมง เรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 รวมเป็น 6 เดือน รับใประกาศนียบัตร ยื่นขอวีซ่าเพื่อไปทำงานต่างประเทศ มีอาหารที่พักตำราเรียนแจกให้ฟรี!

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนช่างยนต์หลักสูตรระยะสั้น สามารถมาสมัครเรียนได้ที่นี่ได้เลย หลักสูตรช่างยนต์ที่นี่จะสอนระบเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน รวมไปถึงเรียนรู้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และข้อแตกต่างของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ไม่ต้องมีวุฒิอะไรก็สามารถมาสมัครคอร์สนี้ได้

เรียนช่างยนต์ระยะสั้น คอร์สเรียนระยะสั้น ใช้เวลา 3 เดือน หลังจากนั้นก็ฝึกงาน 3 รวมทั้งหมดเป็น 6 เดือนใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 750 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30น. ถึง 4.30 น.

เราได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ตามใบอนุญาตเลขที่ อด.0004.1/2565 และ อด.0004.2/2565 สนใจอยากสมัครเข้าเรียน สอบถามรายะเอียดได้ที่ โทร. 087-775-5111

เราสอนหลักสูตรช่างยนต์ การซ่อมบำรุงรถยนต์ สูตรระยะสั้น
dots
เกี่ยวกับเรา

เรียนช่างยนต์ สูตรระยะสั้น

เราสอนหลักสูตรช่างยนต์ การซ่อมบำรุงรถยนต์ สูตรระยะสั้น เพื่อวางรากฐานทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานและทัศนคติในการทำงาน สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Line Me
ติดต่อเรา
 • การซ่อมช่วงล่างรถยนต์
 • การซ่อมบำรุงรถยนต์
 • ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศรถยนต์
 • ระบบส่งกำลังรถยนต์

เรียนช่างยนต์หลักสูตรระยะสั้น เพื่อสมัครไปทำงานต่างประเทศที่นี่มั่นใจได้ สอนให้จริงไม่ทิ้งนักเรียน เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร พื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่าเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

สวัสดิการ : ที่พัก / ตำราเรียน / ค่าอาหาร ฟรี!

เรียนช่างยนต์-ระยะสั้น

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น

  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เราสอนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น การบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศในรถยนต์
  ทำไมต้องเรียนหลักสูตรช่างยนต์ ระยะสั้นที่นี่
  เรียนช่างยนต์ระยะสั้น จบแล้วรับใบประกาศนียบัตร สมัครงานได้ทั่วโลก
  feature_shape
  technician

  ช่างซ่อมรถยนต์ที่มีคุณภาพ

  เรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้นที่นี่ เราเน้นทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

  feature_shape
  mechanic

  ช่างซ่อมรถยนต์ที่มีความสามารถ

  เรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น เราเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเบื้องต้น

  feature_shape
  pistons

  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  เรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้นที่นี่ เราสอนให้มีความรักในอาชีพและมีจรรยาบรรณ

  เราสอนช่างยนต์ระยะสั้น เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น

  ผลงานของเรา
  ผู้ที่เรียนหลักสูตรระยะสั้นกับเรา เรียนจบแล้ว รับใบประกาศ สามารถสมัครงานได้ทั่วโลก
  brake3

  00 +

  ผู้เข้าเรียนช่างยนต์ ระยะสั้น

  like3

  00 +

  Years Experience

  medal3

  00 +

  รางวัลแห่งความสำเร็จ

  users3

  00 +

  เวลาในการสอน

  คำนิยมจากผู้เข้าเรียน
  ผู้ที่เข้าเรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น เขาบอกว่า
  คำนิยม ของผู้เรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น

  ห้องภาพ

  โรงเรียนสอนช่างยนต์ระยะสั้น
  โรงเรียนสอนช่างยนต์หลักสูตรระยะสั้น
  สอนช่างยนต์หลักสูตรระยะสั้น
  แผนที่โรงเรียนสอนช่างยนต์ระยะสั้น
  ไลน์ติดต่อโรงเรียนสอนช่างยนต์ระยะสั้น
  Cookie Consent with Real Cookie Banner