ไปทำงานเกาหลีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกรมแรงงาน

 • Home
 • Uncategorized
 • ไปทำงานเกาหลีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกรมแรงงาน
Happy asian woman and creative team are smiling and looking at camera in modern workspace office. Happy group of confident employee in cowork. Relation and engagement concept.

วิธีไปทำงาน เกาหลีแบบละเอียด โดยถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านกรมแรงงาน มาเรียนกับโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี มั่นใจได้ ! เพราะที่นี่ ! เราดูแลให้ทุกขั้นตอน จนถึงวันเดินทาง โทร.087-7755111

อยากไป ทำงานเกาหลี ต้องเช็กข้อมูลให้ดีจะไปทั้งทีต้องให้ ถูกกฎหมาย ด้วยนะ เพราะถ้าไปโดยผ่าน กรมแรงงาน เราก็ทำงานได้อย่างสบายใจ มีที่พักแน่นอนและรายได้ก็ดีด้วย ไปดูกันว่าขั้นตอนต่างๆ ในการไป ทำงานที่เกาหลีโดยผ่านกรมแรงงาน เป็นอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนไปทํางานเกาหลี กรมแรงงาน 2566

อยากไปทำงานเกาหลี ต้องเช็กข้อมูลให้ดี จะไปทั้งทีต้องให้ถูกกฎหมายด้วยนะ เพราะถ้าไปโดยผ่านกรมแรงงาน เราก็ทำงานได้อย่างสบายใจ มีที่พักแน่นอนและรายได้ก็ดีด้วย

ไปดูกันว่าขั้นตอนต่างๆในการไปทำงานที่เกาหลีโดยผ่านกรมแรงงาน  เป็นอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจเช็กคุณสมบัติ

 • เพศชาย–หญิง อายุ 18-39 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
 • ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 2: เรียนและสอบภาษาเกาหลี

 • เมื่อคุณสมบัติผ่านแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องเรียนภาษาเกาหลี เพราะจะไปทำงานที่เกาหลีได้ ต้องผ่านการสอบ EPS-TOPIK ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีสำหรับคนที่จะไปทำงานในเกาหลีโดยเฉพาะ
 • การสอบ EPS-TOPIK แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอ่าน–การฟัง และ การพูด–สอบทักษะอาชีพหรือสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือทำงาน คะแนนขั้นต่ำในการสอบผ่านอยู่ที่ 80 คะแนน

ขั้นตอนที่ 3: ขึ้นทะเบียนผู้หางานในเกาหลีกับกรมการจัดหางาน

เมื่อผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถยื่นคำร้องสมัครไปทำงานที่ประเทศเกาหลีได้ ควรยื่นกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามวันและเวลาที่กระทรวงฯ ประกาศเพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้หางานในเกาหลี แล้วเอกสารก็ต้องเตรียมให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลาในการยื่นเรื่อง

 • เอกสารคำร้องสมัครงาน
 • ผลการสอบผ่านการคัดเลือก
 • ผลตรวจสุขภาพ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน เขียนชื่อนามสุกล เลขบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 แผ่น
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ขั้นตอนที่ 4: เซ็นสัญญาจ้างงาน

หลังขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าเราได้รับการคัดเลือก ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะติดต่อกลับภายในเวลา 3-6 เดือน หลังจากนั้นเราต้องเดินทางไปที่กรมการจัดหางานอีกครั้งเพื่อเซ็นสัญญาจ้าง ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ขั้นตอนที่ 5: เรียนภาษาเกาหลีคอร์สเตรียมบิน

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเดินทางเราต้องไปเรียนภาษาเกาหลีอีกครั้ง สำหรับคอร์สนี้เป็นแบบ ‘บังคับเรียน’ หลายคนเรียกกันว่าคอร์สเตรียมบิน เพราะเป็นการเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมพร้อมก่อนบินไปทำงานจริง

ขั้นตอนที่ 6: อบรมเตรียมพร้อมทำงาน

ก่อนถึงวันเดินทาง กรมการจัดหางานจะมีการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานอีกครั้ง ทางกรมฯ จะดำเนินการทุกอย่างตั้งแต่การเดินทางไปสนามบิน การเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี จนถึงการที่ผู้ว่าจ้างของเกาหลีมารับ และอาจมีการอบรมจากผู้ว่าจ้างอีกครั้งก่อนเริ่มงานจริง

เรื่องนี้รู้กันหรือยัง?

 • ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนหางานและเอกสารที่จำเป็นภายในระยะเวลาของการสอบภาษาเกาหลีผ่าน (2ปี)
 • ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน
 • ผู้ที่สอบผ่านและลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดหลังจาก 1 ปีแล้วไม่ได้รับการจ้าง และหมดอายุลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนอีกครั้งได้
 • ในระบบ EPS นายจ้างจะคัดเลือกคนงานที่ต้องการจากรายชื่อคนหางาน ถึงแม้จะลงทะเบียนคนหางาน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี 100 %

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.doe.go.th/
https://www.eps.go.kr/

ขั้นตอนการขอวีซ่าไป ทำงานเกาหลี

วีซ่าทำงานในประเทศเกาหลี มีอยู่หลายประเภท เรามาทำความรู้จักวีซ่าทำงานกันเถอะ

วีซ่า E-9 : วีซ่าที่ออกแบบมาเพื่ออนุมัติให้กับแรงงานต่างชาติ จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานประเภทไร้ทักษะ(Non-skills) แรงงานกลุ่มนี้จะถูกจัดส่งโดยรัฐต่อรัฐหรือกรมแรงงานระหว่างประเทศเท่านั้น

วีซ่า E-6 และ E-7 : คือวีซ่าทำงานประเภทชำนาญงาน รวมถึงเป็นอาชีพพิเศษหรือเป็นแรงงานที่ขาดแคลน ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ มีประสบการณ์ มีประกาศนียบัตรรับรองด้านการศึกษา ซึ่งต้องมีที่มาชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเอกสารย่อยและเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ผู้สมัครสามารถยื่นขอด้วยตนเองหรือตัวแทน/ทนายดำเนินเรื่องแทนได้ วีซ่าประเภทงานกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มชำนาญงาน จะมีข้อแตกต่างจากกลุ่มงานวีซ่า E-9

ข้อแนะนำด้านการขอวีซ่า

• หน่วยงานจัดส่งจะแจ้งแก่ลูกจ้างที่เซ็นสัญญาว่าจ้างในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ได้แก่ ใบรับรองความประพฤติ ผลการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

การขอวีซ่า

• หน่วยงานจัดส่งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่หมายเลขวีซ่าออกในระบบและดำเนินการยื่นวีซ่าแก่ลูกจ้าง ณ ที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการยื่นขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่แรงงานต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี (ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วันเมื่อไปถึง โดยจะใช้เวลาพิจารณาออกวีซ่าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง)

 1. ใบรับรองแพทย์ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงในวันยื่นคำร้องขอวีซ่านอกเหนือจากหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพแบบคตามประกาศกรมการจัดหางานเรื่องการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
 2. แบบรายงานสุขภาพและหนังสือแสดงความยินยอมการกักตนเอง โดยคนหางานต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองตนเองในวันรับวีซ่า

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติ กรมการจัดหางานจะแจ้งยกเลิกการตรวจสุขภาพแรงงานไทยตามรายการดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-6706 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.gcc.go.th/webgcc/?p=11060
https://www.doe.go.th/
https://hrdkoreathailand.com/

ค่าแรง ทำงานเกาหลี ดีไหม?

ไปทำงานเกาหลีก็น่าสนนะแต่ว่าได้เงินเท่าไหร่หลายคนยังสงสัยบ้างก็ว่ารายได้ดีมากกก

แล้วที่ว่าดีมากนี่เท่าไหร่ แต่ละงานค่าจ้างเท่ากันไหม?

ค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้เท่าไหร่ คิดเป็นชั่วโมงหรือเปล่า?

หลายข้อสงสัยเรื่องเงินๆ ทองๆ ของค่าแรงในการทำงาน เราไปดูกันว่า ไปทำงานเกาหลีได้เงินดีจริงป่าว…

ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศเกาหลี

 • ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในประเทศเกาหลีอยู่ที่ 9,620 วอน/ชั่วโมง หากคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 257 บาท/ชั่วโมง
 • หากทำงานวันละ 8 ชั่วโมง จะได้ค่าแรง 76,960 วอน หรือประมาณ 2,098 บาท
 • หากทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (209 ชั่วโมงต่อเดือน) คิดเป็นเงิน 2,010,580 วอน หรือประมาณ 53,770 บาท
 • หากทำงาน 44 ชั่วโมง/สัปดาห์ คิดเป็นเงิน 2,211,638 วอน/เดือน หรือประมาณ 59,000 บาท/เดือน

รายได้ของงานแต่ละประเภท (แรงงานถูกกฎหมาย)

 • โรงงานเชื่อมโลหะ รายได้ 54,000-89,000 บาท/เดือน (ไม่รวมโอที)
 • ประเภทโรงงาน อุตสาหกรรม รายได้ 54,000-99,000 บาท/เดือน (ไม่รวมโอที)
 • งานเกษตร รายได้ 54,000-80,000 บาท/เดือน
 • งานสวนและงานฟาร์ม รายได้ 54,000-80,000 บาท/เดือน
 • งานฟาร์มไก่ใข่ รายได้ 57,000-63,000 บาท/ต่อเดือน
 • งานฟาร์มหมู รายได้ 56,000-62,000 บาท/เดือน

ถึงแม้ว่าค่าจ้างจะได้เดือนละราวๆ 5 หมื่นบาท ซึ่งดูแล้วเยอะมากสำหรับแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา แต่ก็เราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยให้เป็น เพราะค่าครองชีพในประเทศเกาหลีสูงกว่าเมืองไทยมาก ถ้าให้เปรียบเทียบราคาก็ลองคูณด้วย 2.5-3 เท่า แต่ถ้าเราตั้งใจจริงในการไปทำงานเพื่อเก็บเงิน รู้จักอดออม และมีความขยัน อดทน แน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีเงินเก็บ

ข้อมูลอ้างอิง: https://korea.mol.go.th/

https://www.bangkokbiznews.com/

งานอะไรที่เกาหลีต้องการ

ไม่ใช่ว่าอยากไปทำงานที่เกาหลีแล้วทำงานอะไรก็ได้ จริงๆ แล้วในประเทศเกาหลีมีข้อกำหนดเรื่องอาชีพของแรงงานต่างชาติที่จะเข้าไปทำงาน เนื่องจากคนเกาหลีใต้นิยมทำงานในกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการที่มีเทคโนโลยีสูงและไม่ชอบงานแรงงาน ซึ่งเป็นงานประเภท 3D คือ งานยากลำบาก (Difficult) งานสกปรก (Dirty) และงานเสี่ยงอันตราย (Dangerous) สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลีใต้จึงขาดแคลนแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ

งานที่ถูกกฎหมายและผู้ว่าจ้างในประเทศเกาหลีต้องการมีอยู่ 3 ประเภทคือ

 1. งานอุตสาหกรรม: เป็นงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและการประมง หากเป็นแรงงานต่างชาติจะได้เข้าทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรือและชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ไม้และวัตถุดิบจากไม้ กระดาษและวัตถุดิบจากกระดาษ เคมีภัณฑ์ ยาสูบ ถ่านหิน น้ำมัน ยาง พลาสติก โลหะ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
 2. งานก่อสร้าง: ส่วนใหญ่คืองานก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นงานก่อสร้างทั่วไป กับงานก่อสร้างพิเศษ หากเป็นแรงงานต่างชาติจะได้ทำงานในบริษัทก่อสร้างพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสังคม เช่น สนามบิน ท่าเรือ ถนน รางรถไฟ และโรงไฟฟ้า
 3. งานเพาะพันธ์ปลา: เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์เช่นลูกปลากุ้งปลาหมึกสาหร่ายทะเลสัตว์และพืชอื่นๆในทะเลแม่น้ำทะเลสาป
 4. งานเกษตรและเลี้ยงสัตว์: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช หากเป็นแรงงานต่างชาติแบ่งงานได้ดังนี้
 • ด้านเพาะปลูก เช่น ทำสวน ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ปลูกต้นไม้ เพาะเห็ด เพาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ
 • เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงม้า ฯลฯ
 • บริการด้านการเกษตร เช่น ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร

เรื่องงานในเกาหลีน่ารู้!

 • งานนวดเป็นงานที่ผิดกฏหมาย งานถูกกฏหมายจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และงานเกษตร
 • ถ้าทำงานด้านเกษตรแล้วจะขอย้ายไปทำงานในโรงงานไม่ได้ เเต่สามารถย้ายจากโรงงานไปทำงานด้านเกษตรได้
 • ถ้าเป็นแรงงานผู้หญิงเเนะนำงานเกษตร เนื่องจากผู้ว่าจ้างมีความต้องการแรงงานผู้หญิงมากกว่างานในโรงงาน

ข้อมูลอ้างอิง: https://www.eps.go.kr/

คอร์สเรียนเพื่อไป ทำงานที่เกาหลี

วางรากฐานทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานและทัศนคติในการทำงาน สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คอร์สเรียน ไปทำงานที่เกาหลี กับรัฐ เหมาะกับใครหลักสูตร เรียนไปทำงานที่เกาหลี ในระบบ EPS ย่อมาจาก Employment Permit System for Foreign Workers เป็นระบบการจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนพัฒนาอาชีพ อุดรธานี มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถแรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ไปทำงานเกาหลี กับรัฐ

คอร์สนี้เหมาะกับทุกท่านที่ อยาก ไปทำงานที่เกาหลี หรืออยาก เรียนไปทำงานเกาหลี ในระบบ EPS โดยเรามีหลักสูตรอบรมหลากหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน

ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเบื้องต้น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนไปทำงานที่เกาหลี

 • เรียนแล้วทางสถาบันรับประกันด้านการจัดหางานที่ประเทศเกาหลีไหม?การ ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี จะเป็นการจัดส่งโดย กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน แต่มีเงื่อนไขเพียงต้องสอบภาษาเกาหลีกันให้ผ่านแล้วสัญญาจ้างมาถึงจะได้เดินทางกันที ดังนั้น…มาเรียนที่นี่ จึงมั่นใจได้ว่า หากสอบติด…ชีวิตเปลี่ยน…สัญญาจ้างมาได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีแน่นอน
 • หากได้ไปทำงานที่เกาหลีแล้วติดปัญหา สามารถประสานกับทางสถาบันในการช่วยเหลือได้ไหมการ เดินทางไปทำงานกันที่ประเทศเกาหลี เป็นการจัดส่งของรัฐ เรื่องการดูแลแรงงานไทยนั้น..จะมีเจ้าหน้าที่ทูตแรงงานไทยประจำประเทศเกาหลี…เป็นคนดูแลให้ทุกอย่าง…ส่วนทางโรงเรียนมีหน้าที่เป็นตัวช่วยดูแล และให้คำปรึกษานักเรียนเรียนทุกคนที่มีปัญหา เพราะนักเรียนทุกคนเมื่อไปแล้วส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาติดต่อ ขอคำปรึกษากับทางโรงเรียนโดยตรงอยู่แล้ว
 • หากในหลักสูตรเราเรียนแล้วไม่เข้าใจ เรียนซ้ำได้ไหมการเรียน ภาษาเกาหลีกันที่โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี
เราเน้นสอนให้จริง…ไม่ทิ้งนักเรียน ทางโรงเรียนจะจัดระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนของทางโรงเรียนจนกว่าจะสอบให้ผ่าน
 • ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนออนไลน์ และเรียนในห้องเรียนการเรียนทางออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ติดทำงานประจำไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยไม่ต้องลาออกจากงาน หรือผู้ที่อยู่บ้านใกล้ๆก็มาเรียนกันได้หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกัน ที่สำคัญเรียนที่นี่ไม่ว่าจะเรียนทางระบบใดก็ตาม ทางโรงเรียนก็จะดูแลให้จนถึงวันเดินทางเหมือนกันการวัดและการประเมินผลผู้เข้าอบรมต้องผ่านทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มร้อยละ 80เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนที่ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนจริง ทางโรงเรียนจึงจะออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรมว่าจบหลักสูตร

ประสบการณ์จริงของผู้หญิง ที่ไปทำงานเกาหลี

หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนพัฒนาอาชีพ อุดรธานี มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถแรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ไปทำงานเกาหลี กับรัฐ
คอร์สนี้เหมาะกับทุกท่านที่ อยาก ไปทำงานที่เกาหลี มีคำถามเข้ามาหลายครั้งว่า ผู้หญิงไปทำงานเกาหลี ดีหรือปลอดภัยไหม ให้ดูได้จากชีวิตของผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งจบจากโรงเรียน พัฒนาอาชีพ อุดรธานี ว่าความเป็นอยู่หรือรายได้ดีอย่างไร

สรุป

ทุกขั้นตอนทุกขบวนการล้วนไม่ยากสำหรับ การไปทำงานที่เกาหลี หากแต่การตัดสินใจในการไปนั้นยากกว่า ต้องจากคนที่รัก จากครอบครัว แต่สิ่งที่เสียไปและสิ่งที่ได้กลับมาคุ้มค่ากว่ามั๊ย ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ประสบการณ์ชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้คือการขัดเกลาชีวิตให้มีคุณภาพมากขึ้น ถ้าคุณตัดสินใจได้ จงมุ่งมั่นไขว่คว้าโอกาสนี้ให้ได้ โดยย้อนกลับมาดูความถนัดอะไรในอาชีพการงานและจงพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายนั้น และที่สำคัญต้องมองหาโรงเรียนดีๆสำหรับการฝึกภาษาเกาหลี และต้องคอยเป็นที่ปรึกษาในทุกด้านสำหรับการใช้ชีวิตทางนั้น เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามช่วงชีวิตครั้งสำคัญนี้
ด้วยรัก… โรงเรียนพัฒนาอาชีพ อุดรธานี

Comments are closed

Cookie Consent with Real Cookie Banner